Good REST v

Good REST v. XML-RPC/SOAP discussion: XmlRpcDiscussion - Sam Ruby's Wiki